Normatives i ordenances

Espai dedicat a legislació, decrets, normatives, ordenances i jurisprudència relacionada amb la contaminació acústica per sorolls de fonts diverses.

Ordenança de Terrasses…

Ordenança de terrasses (Ajuntament de Barcelona).

Ordenança municipal de les Activitats…

Ordenança Municipal de les Activitats i dels Establiments de Concurrència Pública de Barcelona.

Ordenança General del medi…

Ordenança General del medi ambient urbà de Barcelona.