Sentències

Espai dedicat a legislació, decrets, normatives, ordenances i jurisprudència relacionada amb la contaminació acústica per sorolls de fonts diverses.

Tribunal Suprem, Sala Penal…

Sentència condemnatòria núm. 129/2022, com autor d’un delicte de medi ambient.