Inici

Actuacions efectives de l’administració pública per a defensar els drets de les víctimes del soroll.

Vies efectives i resolutives per a denunciar els problemes vinculats al soroll.

Rebaixar els límits de decibels permesos als barris habitats de la ciutat, seguint les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut.

Evitar l’acumulació i concentració d’activitats sorolloses en àmbits de la ciutat, incloent els macrofestivals a l’aire lliure a prop d’habitatges.

Ampliar la xarxa de sonòmetres i fer ús de la informació de forma proactiva.

Tolerància zero amb els botellots i amb el soroll generat pel negoci de l’oci: bars, terrasses, discoteques, etc..

Reduir l’horari de bars, terrasses i macroconcerts per a respectar el dret al descans dels veïns i les veïnes.

Suspensió de llicències, revisar, revocar o ajustar les condicions i horaris de les llicències agressives amb els veïns, com poden ser bars, discoteques o botigues 24 hores.

Tolerància zero amb el soroll generat per la pràctica d’activitats esportives com l’skate en zones habitades.

Pedagogia per a una convivència veïnal amb respecte, actuacions efectives de les administracions en casos d’abusos i defensa pels afectats.

Major control i vigilància per part de les administracions, de les activitats vinculades al turisme massificat i amb la proliferació dels pisos turístics.

Prohibir l’activitat als músics ambulants amb dispositius amplificats i les discoteques mòbils en zones amb habitatges.

Restringir els permisos per a festes o altres activitats amplificades, públiques o privades.

Que el govern de la ciutat prioritzi el problema del soroll, posant en marxa les mesures legislatives, policials, urbanístiques, socials, mediambientals i pedagògiques necessàries per a revertir la situació actual i aconseguir un nivell acústic adequat per a la vida diària i el descans nocturn.

Un altre model de ciutat, que posi al centre la salut dels ciutadans que l’habiten.

Per aconseguir les seves finalitats, l’associació du a terme les activitats següents:

Unir-nos per a defensar els nostres drets fonamentals: el dret al descans, a la intimitat, la salut i la vida.

Garantir, donar suport, orientar i nodrir la participació veïnal.

Revisió de les directrius europees, lleis estatals i autonòmiques i ordenances municipals; vigilància del seu compliment, denúncies dels incompliments.

Relació amb les administracions per a influir en les seves modificacions.

Establir xarxes amb altres ciutats on la salut dels ciutadans es vegi afectada per la contaminació acústica amb problemàtiques semblants a la de Barcelona.

Altres activitats que es puguin realitzar amb la voluntat que Barcelona sigui una ciutat acústicament saludable, que respecti la salut i la vida dels seus veïns i veïnes.